Mi­chael CAR­RICK

Lagbibel - - Sidan 1 -

Eng­land. 11 (2006—). 4 au­gusti 2006, Por­to, n, (3—1). In­ner­mitt­fäl­ta­re.

446/24. 5 (2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13). 1 (2007/08).

Pu­del­klok och pass­nings­sä­ker in­ner­mitt­fäl­ta­re som alltjämt är ak­tiv. In­led­de PL-kar­riä­ren i West Ham och har även re­pre­sen­te­rat Tot­ten­ham. På lån i Swin­don 1999 och Bir­ming­ham Ci­ty 2000. Höll på Newcast­le i barn­do­men. Lil­le­bror Gra­e­me ock­så ett löf­te i West Ham, men tving­a­des slu­ta på grund av ska­dor.

16.

1981-07-28.

RUUUUD!

RUUUUD!

RUUUUD!

RUUUUD!

RUUUUD!

RUUUUD!

RUUUUD!

RUUUUD!

RUUUUD!

219/150.

1 (2002-03). Ing­en.

Skul­le egent­li­gen ha an­slu­tit 2000, men en ska­da kom emel­lan. Rus­kig mål­skytt som gjort fler mål än nå­gon an­nan spe­la­re i klub­ben i de eu­ro­pe­is­ka cuper­na. Drog in­te jämnt med Ro­nal­do och val­des bort när Fergu­son tving­a­des väl­ja. Fort­sat­te kar­riä­ren i Re­al Madrid, Ham­burg och Mála­ga in­nan han slu­ta­de 2012. Job­bar i dag i PSV Eind­ho­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.