Mar­tin BUCHAN

Lagbibel - - Sidan 1 -

1 (1967/68). En knall­hård boll­vin­na­re som ald­rig drog sig för att sät­ta in en tack­ling på en mot­stån­da­re. Spe­la­de varen­da mi­nut när Eng­land vann VM på hem­ma­plan 1966. Ung­domsträ­na­re i Uni­ted 1989-93 och tog bland an­nat fram spe­la­re som Giggs, Scho­les och

Beck­ham. Di­a­gnos­ti­se­rad med prosta­tacan­cer 2013 och är nu­me­ra de­mens­sjuk.

1949-03-06.

Skott­land. 11 (1972—1983).

4 mars 1972, Tot­ten­ham, b, (0—2). In­ner­back. 6.

456/4.

Ing­en. Ing­en.

Ele­gant in­ner­back som valde Uni­ted fram­för Leeds och Li­ver­pool. Lag­kap­ten under sex sä­song­er. Tog en FAcup­ti­tel 1977, då Li­ver­pool 2—1-be­seg­ra­des i fi­na­len. Gjor­de en­dast fy­ra mål för klub­ben, men ett var ett dröm­mål, mot Ever­ton 1978. Hans son, Ja­mie, spe­la­de för Aber­deen och Dun­dee Uni­ted i skots­ka li­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.