Har­ry GREGG

Lagbibel - - Sidan 1 -

Nor­dir­land.

9 (1957—1966).

21 de­cem­ber 1957, Lei­ces­ter, h, (4—0). Mål­vakt. 1.

Ing­en. Ing­en.

En av klub­bens bäs­ta mål­vak­ter ge­nom ti­der­na. Blev ut­sedd till bäs­te kee­per i VM-slut­spe­let i Sve­ri­ge 1958. Lyc­ka­des ald­rig vin­na nå­got i Uni­ted. Var ax­el­ska­dad när klub­ben tog FA-cup­ti­teln 1963 och spe­la­de på grund av ax­el­ska­dan in­te till­räck­ligt många mat­cher när klub­ben vann li­gan 1964/65 och 1966/67. Till­sam­mans med Bob­by Charl­ton den en­de som över­lev­de fly­go­lyc­kan i Mün­chen och som fort­fa­ran­de är i li­vet.

1932-10-27.

247/0.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.