Robin VAN PERSIE

Lagbibel - - Sidan 1 -

1983-08-06.

Ne­der­län­der­na. 3 (2012—2015).

20 au­gusti 2012, Ever­ton, b, (0—1). An­fal­la­re. 20.

86/48.

1 (2012/13). Ing­en.

Kos­ta­de drygt 22 mil­jo­ner pund när han kom från Ar­se­nal. Över­ta­la­des att ta tröj­num­mer 20 ef­tersom klub­ben var ute efter sin 20:e li­ga­ti­tel. Vann skyt­te­li­gan i PL under sin förs­ta sä­song och bi­drog där­med verk­samt till att li­ga­ti­tel num­mer 20 bär­ga­des. Ex­tremt ska­dedrab­bad och en än­nu stör­re le­gen­dar i Ar­se­nal, där han är den åt­ton­de bäs­ta mål­skyt­ten ge­nom ti­der­na. Mes­te mål­skyt­ten i hol­länds­ka lands­la­get och alltjämt ak­tiv, i tur­kis­ka Fe­ner­ba­hçe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.