Jaap STAM

Lagbibel - - Sidan 1 -

Ne­der­län­der­na. 3 (1998—2001). 9 au­gusti 1998, Ar­se­nal, n, (0—3). In­ner­back. 6.

80/1. 3 (1998/99, 1999/00, 2000/01). 1 (1998/99). Boll­trygg, spel­skick­lig och fy­siskt stark in­ner­back i världs­klass. Gjor­de sitt en­da mål för klub­ben i en 6—2-se­ger mot Lei­ces­ter. Skrev kri­tiskt om Uni­ted i själv­bi­o­gra­fin ”He­ad to he­ad”, vil­ket gjor­de att Fergu­son sål­de ho­nom blixt­snabbt till La­zio. I ef­ter­hand har Fergu­son ut­tryckt ång­er över sitt be­slut. Do­pingav­stängd fem må­na­der under sin tid i Ita­li­en. I dag ma­na­ger för Re­a­ding.

1972-07-17.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.