Bill FOUL­KES

Lagbibel - - Sidan 1 - Gö­ran Bo­lin

Eng­land. 20 (1950—1970). 13 de­cem­ber 1952, Li­ver­pool, b, (2—1). In­ner­back. 5.

688/9. 4 (1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67). 1 (1967/68).

Över­lev­de fly­go­lyc­kan 1958 med en­dast en lät­ta­re hu­vud­ska­da. Lag­kap­ten för det lag som se­na­re den sä­song­en för­lo­ra­de FA-cup­fi­na­len. Gjor­de su­per­vik­tigt mål i Eu­ro­pacup­se­mi­fi­na­len mot Re­al Madrid 1968. Stan­na­de i klub­ben fem år efter av­slu­tad spe­lar­kar­riär, men blev sen trä­na­re i fle­ra klub­bar i ett fler­tal län­der, bland an­nat USA, Norge och Ja­pan. Av­led 2013, 81 år gam­mal.

1932-01-05.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.