An­dy CO­LE

Lagbibel - - Sidan 1 -

Årets fot­bolls­spe­la­re i Eng­land 1991/92. Fem gång­er ut­ta­gen i årets lag. Stor, stark och kraft­full in­ner­back. Duk­tig i du­ell- och hu­vud­spe­let och en rus­kig figh­ter. Av­gjor­de med två mål mat­chen på An­fi­eld mot Li­ver­pool 1997 och säk­ra­de där­med in­di­rekt li­ga­ti­teln.

Eng­land. 6 (1995—2001). 22 ja­nu­a­ri 1995, Black­burn, h, (1—0). An­fal­la­re. 9.

275/121. 5 (1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01). 1 (1998/99).

Det betrak­ta­des som en chock när han läm­na­de Newcast­le i vin­ter­fönst­ret 1995. Kos­ta­de sju mil­jo­ner pund, vil­ket var trans­fer­re­kord på den ti­den. Bil­da­de ett fruk­tat ra­dar­par med Yor­ke. Snabb, stark och yt­terst mål­far­lig. Läm­na­de när klub­ben köp­te van Nis­tel­rooy 2001. Spe­la­de i högs­ta di­vi­sio­nen för yt­ter­li­ga­re sju klub­bar.

1971-10-15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.