John­ny CAREY

Lagbibel - - Sidan 1 -

Ir­land. 17 (1936—1953). 25 sep­tem­ber 1937, Sout­hamp­ton, h, (1—2).

In­ner­back.

344/7.

1919-02-23.

2.

Ing­en. Ing­en.

Kal­la­des ”Gent­le­men John” tack va­re sin re­na spel­stil. Två­fo­tad och duk­tig med bol­len. Tog FA-cup­ti­teln med klub­ben 1948 och blev ut­sedd till årets spe­la­re i Eng­land året där­på. I grun­den hö­ger­back, men spe­la­de på samt­li­ga po­si­tio­ner i la­get under sin Uni­ted­kar­riär — ut­om yt­ter. Född i Dublin men av­led i Mac­cles­fi­eld 22 au­gusti 1995, 76 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.