Jack ROW­LEY

Lagbibel - - Sidan 1 -

1920-10-07.

Eng­land. 17 (1937—1954).

23 ok­to­ber 1937, Shef­fi­eld W, h, (1—0). An­fal­la­re. 9.

424/211.

1 (1951/52), Ing­en.

En av fy­ra som gjort mer än 200 mål för klub­ben. De and­ra tre är Law, Charl­ton och Roo­ney. Från bör­jan väns­te­ryt­ter, men sko­la­des om till cen­ter av Bus­by. Gans­ka kort­växt, 175 cm, men oer­hört ex­plo­siv och där­till ut­rus­tad med ett mäk­tigt skott. Kal­la­des ”The Gun­ner”. Gjor­de fem mål när Ye­o­vil be­seg­ra­des med 8—0 i en FA-cup­match 1949. Av­led 28 ju­ni 1998 77 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.