Ro­ger BYRNE

Lagbibel - - Sidan 1 -

Eng­land.

7 (1951—1958).

24 no­vem­ber 1951, Li­ver­pool, b, (0—0). Väns­ter­back. 3.

280/20.

3 (1952/53, 1955/56, 1956/57). Ing­en. Lag­kap­ten i klub­ben från 1955. Om­kom i fly­go­lyc­kan i Mün­chen 1958. Skul­le vid hem­koms­ten fått re­da på att han skul­le bli pap­pa. Åt­ta må­na­der efter sin död föd­des so­nen Ro­ger Jr. In­te den skick­li­gas­te på pla­nen men job­ba­de all­tid sten­hårt och var på al­la sätt ett fö­re­dö­me. Bi­o­gra­fin ”Ro­ger Byrne, cap­tain of the Bus­by Ba­bes” kom ut 2000. Gjor­de 33 A-lands­kam­per.

1929-02-08.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.