Alex STEPNEY

Lagbibel - - Sidan 1 -

1942-09-18.

Eng­land. 12 (1966—1978). 17 sep­tem­ber 1966, Man Ci­ty, h, (1—0). Mål­vakt. 1.

539/2.

1 (1966/67). 1 (1967/68).

Kom från Chel­sea, där han blev ut­kon­kur­re­rad av Peter Bo­net­ti. Ne­ka­de su­per­stjär­nan Eusé­bio att bli matchvin­na­re i Eu­ro­pacup­fi­na­len 1968 ge­nom en ka­non­rädd­ning i slut­mi­nu­ter­na. Släpp­te in ut­spark från kee­per­kol­le­gan Pat Jen­nings i Cha­ri­ty Shi­eld-match mot Tot­ten­ham 1967. Gjor­de en en­da lands­kamp, mot Sve­ri­ge 1968. Mål­vaktsträ­na­re i Man Ci­ty 2000—01. I dag fli­tig gäst på Old Trafford.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.