Paul SCHO­LES

Lagbibel - - Sidan 1 -

Eng­land.

19 (1993—2011, 2012—2013). 21 sep­tem­ber 1994, Port Va­le, b, (2—1). In­ner­mitt­fäl­ta­re. 18 och 22.

718/155.

11 (1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13).

2 (1998/99, 2007/08).

Bil­da­de under många år ett av värl­dens bäs­ta och mest fruk­ta­de in­ner­mitt­fältspar med Ke­a­ne. Sten­tuff, snudd på bru­tal med fan­tas­tisk pass­nings­fot och skott. Till­sam­mans med spans­ke Xa­vi och ita­li­e­na­ren Pir­lo sin ge­ne­ra­tions främs­te play­ma­ker. Tred­je mest gu­la kort i PL:s histo­ria, 99. Fick 32 gu­la kort i CL, flest av al­la. Länge en skygg fi­gur som näs­tan ald­rig ställ­de upp på in­ter­vju­er. Ast­ma­ti­ker. Tre­barns­far, hans yngs­ta son har au­tism. I dag ex­pert i me­dia och skri­ver bland an­nat krö­ni­kor för The In­de­pen­dent.

1974-11-16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.