De­nis LAW

Lagbibel - - Sidan 1 -

1940-02-24. Skott­land.

11 (1962—1973). 18 au­gusti 1962, West Bromwich, h, (2—2).

Cen­ter.

10.

404/237.

2 (1964/65, 1966/67). 1 (1967/68). Tred­je bäs­te mål­skytt i klub­bens histo­ria efter Way­ne Roo­ney och Bob­by Charl­ton. Fick Bal­lon d’Or 1964 och är den en­de skots­ke spe­la­ren som fått det äro­fyll­da pri­set. Mis­sa­de Eu­ro­pacup­fi­na­len mot Ben­fi­ca 1968 på grund av ska­da. Spe­la­de för Man Ci­ty så­väl fö­re som efter sin Uni­ted-kar­riär och hann dess­utom med att gö­ra en sä­song i ita­li­ens­ka To­ri­no. Kal­lad ”Kung­en” av Uni­tedsup­port­rar­na. Stöt­ta­de Ge­or­ge Best in i det sista och satt på säng­kan­ten under den­nes sista tim­mar i li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.