Eric CAN­TO­NA

Lagbibel - - Sidan 1 -

1966-05-24. Frank­ri­ke. 6 (1992—1997). 6 de­cem­ber 1992, Man Ci­ty, h, (2—1). An­fal­la­re. 7. 185/82. 4 (1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97).

Ing­en.

Stark och tek­niskt skicklig med enorm ka­ris­ma. Spe­la­de all­tid med upp­fälld tröj­kra­ge och är känd för sin coo­la mål­gest. In­te första­va­let, men när Fergu­son gick bet på att värva ett par and­ra an­fal­la­re vän­de han sig till Leeds och fick loss Can­to­na för 1,2 mil­jo­ner pund. In­te den mest di­sci­pli­ne­ra­de och ådrog sig 1995 en åt­ta må­na­der lång av­stäng­ning efter att ha kung fu-spar­kat en åskå­da­re i en match mot Crys­tal Pa­la­ce. Eng­elsk mäs­ta­re med Leeds och fransk mäs­ta­re med Mar­seil­le. I dag skå­de­spe­la­re.

Skul­le ta över Li­ver­pool, men blev där er­bju­den job­bet som as­si­ste­ran­de ma­na­ger och valde där­för Uni­ted. Fost­ra­de ett ungt lag som vann li­gan bå­de 1956 och 1957 och som döp­tes till ”Bus­by Ba­bes”. Fler­ta­let av spe­lar­na om­kom i fly­go­lyc­kan i Mün­chen 1958. Bus­by kla­ra­de sig med nöd och näp­pe och skrevs ut från sjuk­hu­set efter nio vec­kor. Bygg­de upp ett nytt lag som vann Eu­ro­pacu­pen 1968. Sam­ma år ad­la­des han. Vann FA-cu­pen som spe­la­re två gång­er med Man Ci­ty. Dog 20 ja­nu­a­ri 1994. Står sta­ty ut­an­för Old Trafford. Ry­an Giggs mest be­röm­da mål kom i om­spe­let av FA-cup­se­mi­fi­na­len 1999. Från egen plan­hal­va sprang han sla­lom mel­lan Ar­se­nal-spe­lar­na och tryck­te upp bol­len i nät­ta­ket bakom Da­vid Sea­man. Målet tog Uni­ted till fi­nal och se­der­me­ra en del i den hi­sto­ris­ka trip­peln. Full­träf­fen ska­pa­de även en klas­sisk nidram­sa mot Pa­trick Vi­ei­ra som slog bort bol­len till Giggs.

24 (1990—2014). 2 mars 1991, Ever­ton, b, (0—2). Yt­ter/in­ner­mitt­fäl­ta­re. 963/168. 13 (1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07,

2 (1998/99, 2007/08).

Född i väst­ra Car­diff. Sam­ma dag som han fyll­de 14 år fick han be­sök av Alex Fergu­son, som ville kny­ta ho­nom till Uni­ted. Den spe­la­ren i fot­bolls­hi­sto­ri­en med flest tit­lar, 35. Ut­sedd till årets spe­la­re i Eng­land 2008/09, sex gång­er ut­ta­gen i årets lag i Pre­mi­er Le­a­gue och två gång­er pri­sad som bäs­ta unga spe­la­re i PL. Gjor­de 64 lands­kam­per för Wa­les och blev två gång­er ut­sedd till lan­dets bäs­te spe­la­re. Blev ald­rig ut­vi­sad i en en­da match. Yt­ter till en bör­jan men mot slu­tet in­ner­mitt­fäl­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.