Sir Alex FERGU­SON

Lagbibel - - Sidan 1 -

1941-12-31. Skott­land.

8 no­vem­ber 1986, Ox­ford, b, (0—2).

Ma­na­ger. 1 500.

13 (1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13).

2 (1998/99, 2007/08). Den mest fram­gångs­ri­ke fot­bollsträ­na­ren ge­nom ti­der­na. Tog 38 tit­lar under si­na år i klub­ben. Av­slu­ta­de kar­riä­ren som sig bör med en li­ga­ti­tel. Vann 895 av de 1 500 mat­cher­na som han led­de klub­ben och nåd­de upp till en vinst­pro­cent på 59,67. Het­lev­rad och kon­tro­ver­si­ell och of­ta i bråk med så­väl eg­na spe­la­re som mot­stån­dar­ma­na­gers. Blev som spe­la­re skyt­te­kung i skots­ka li­gan 1965/66 och tog som för­bunds­kap­ten Skott­land till VM 1986.

Född i Go­van, Glas­gow. Ad­lad 1999. Står sta­ty ut­an­för Old Trafford.

26 (1986—2013).

Cham­pi­ons Le­a­gue-tri­um­fen i Moskva 2008.

Blev ad­lad 1999.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.