FERGU­SON AV­SLU­TAR MED GULD

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Re­la­tio­nen mel­lan Fergu­son och hans gam­le trä­tobro­der Arsè­ne Weng­er ha­de suc­ces­sivt för­bätt­rats under åren, och in­te ens när Fergu­son lyc­ka­des värva Robin van Persie från Ar­se­nal spill­des det nå­got blod her­rar­na emel­lan. Hur som helst – hol­län­da­ren gjor­de jät­te­suc­cé i sin nya mil­jö och bi­drog stort till att Uni­ted kun­de vin­na li­gan den­na sä­song. Ny­he­ten med stort N kom 8 maj 2013. Då av­slö­ja­de Alex Fergu­son att han ha­de för av­sikt att hop­pa av som ma­na­ger för klub­ben. Ef­ter­trä­da­ren ha­de han själv va­rit med och ut­sett: Da­vid Moyes, en skot­te som nått akt­nings­vär­da fram­gång­ar med Ever­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.