FA-CUPSEGER RÄCK­TE IN­TE TILL

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Trots att van Gaal led­de klub­ben till FA-cup­ti­teln via fi­nal­se­ger mot Crys­tal P, 2–1 efter för­läng­ning, kom det in­te som nå­gon över­rask­ning när det kun­gjor­des att han ha­de fått spar­ken. En fem­te­plats i li­gan efter torf­tigt spel, en tred­je­plats i CL-grup­pen – efter Wolfs­burg och PSV Eind­ho­ven – och sen ut­tåg mot Li­ver­pool i and­ra knock out-run­dan i Eu­ro­pa Le­a­gue dög helt en­kelt in­te. Det tiss­la­des och tass­la­des kring Old Trafford och det spe­ku­le­ra­des vilt i me­di­er­na om vem som skul­le kun­na tän­kas ta över och änt­li­gen bringa ord­ning på tor­pet. Till slut föll va­let på en gam­mal ba­ne­man: José Mou­rin­ho.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.