SLUTSPURT SOM IN­TE RÄCK­TE

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Målet in­för sä­song­en var gi­vet: Uni­ted och Li­ver­pool stod på 18 li­ga­tit­lar var­de­ra och nu ville Uni­ted trum­fa är­ke­ri­va­len. Men så blev det in­te. I stäl­let vann Chel­sea li­gan för tred­je gång­en in­om lop­pet av sex år. Det hjälp­te fö­ga att Uni­ted av­slu­ta­de li­ga­spe­let starkt med fy­ra ra­ka seg­rar – Chel­sea ha­de än­då en po­äng mer när det he­la sum­me­ra­des. Li­te symp­to­ma­tiskt var att Chel­sea vann bå­da in­bör­des mö­te­na med ud­da­må­let. I åt­ton­dels­fi­na­len i CL ställ­des Uni­ted mot Mi­lan – med Da­vid Beck­ham i la­get. Uni­ted vann dub­bel­mö­tet med 7–2 för att i kvarts­fi­na­len stö­ta på patrull i form av Bay­ern Mün­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.