CI­TY DROG LÄNGSTA STRÅET

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Man­ches­ter mot Man­ches­ter och rött mot ljus­blått i ti­der­nas li­gadra­ma – med Uni­ted som den sto­ra för­lo­ra­ren. In­för sista om­gång­en ha­de bå­de Uni­ted och Ci­ty skra­pat ihop 86 po­äng, men med åt­ta plus­mål var det än­då för­del Ci­ty. Uni­ted vann sin match mot Sun­der­land och tving­a­des vän­ta in re­sul­ta­tet från Ci­ty–Qu­e­ens PR – där ned­flytt­nings­kla­ra QPR länge och väl sen­sa­tio­nellt led­de med 2–1. Men två stopp­tids­mål från Dze­ko och Agüe­ro för­änd­ra­de allt. Eti­had Sta­di­um ko­ka­de av lyc­ka efter slut­sig­na­len me­dan al­la med an­knyt­ning till den rö­da gran­nen i stan tving­a­des sväl­ja för­tre­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.