TAP­PAR SE­GERN TILL CHEL­SEA

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Klub­ben lad­da­de för att åter­ta kung­akro­nan i Eng­land, men trots tre ra­ka seg­rar i li­gaupp­tak­ten och tre håll­na nol­lor blev Mou­rin­hos Chel­sea åter­i­gen en över­mäk­tig mot­stån­da­re. Fergu­son var svart i sy­nen när han 29 april läm­na­de Stam­ford Bridge med en svi­dan­de 3–0­för­lust. Den 18 no­vem­ber 2005 läm­na­de lag­kap­te­nen Roy Ke­a­ne Uni­ted för Cel­tic och ba­ra en vec­ka se­na­re av­led klub­bi­ko­nen Ge­or­ge Best i Bel­fast, en­dast 59 år gam­mal. Under vin­ter­fönst­ret gjor­de Fergu­son två värv­ning­ar som gick li­te under ra­darn: Ne­man­ja Vi­dic häm­ta­des från Spar­tak Moskva och Pa­trice Ev­ra från Mo­naco.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.