RO­NAL­DO GÖR EN­TRÉ I UNI­TED

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Det såg lo­van­de ut länge och väl, men när för­svars­bjäs­sen Rio Fer­dinand åk­te på en åt­ta må­na­der lång dop­nings­av­stäng­ning föll Uni­ted ihop som ett kort­hus och fick nöja sig med tred­je­plat­sen i li­gan. Den sny­ting­en kun­de Fergu­son möj­li­gen ta, men att se är­ke­ri­va­len Weng­ers Ar­se­nal gå ige­nom li­gan obe­seg­rat fick skot­ten att gniss­la tän­der. Li­te plås­ter på så­ren blev det i slu­tet på sä­song­en då Mill­wall be­seg­ra­des med 3–0 i FAcup­fi­na­len. En av mål­skyt­tar­na i mat­chen: ny­för­vär­vet Cristi­a­no Ro­nal­do. Fergu­son ha­de vär­vat den unge por­tu­gi­sen kort fö­re se­ri­estart i kamp med – just det – Arsè­ne Weng­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.