KÖRDE OM AR­SE­NAL PÅ VÅ­REN

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Trots att Ar­se­nal led­de li­gan med åt­ta po­äng så sent som en bit in i mars lyc­ka­des Uni­ted kom­ma i kapp och gå för­bi, vil­ket glad­de Fergu­son enormt ef­tersom ri­va­li­te­ten med Weng­er ha­de för­dju­pats yt­ter­li­ga­re. Uni­ted av­slu­ta­de li­gan for­mi­da­belt med nio seg­rar och ett kryss. Skyt­te­kung­en Dwight Yor­ke ha­de läm­nat för Black­burn, men i stäl­let för att er­sät­ta ho­nom rakt av valde Fergu­son att spen­de­ra slan­tar­na på en för­svars­spe­la­re från Leeds. Nam­net? Rio Fer­dinand. Möj­li­gen värt att no­te­ra från den här sä­song­en är att Uni­ted valde att lå­na ut en ung svensk, Bo­jan Djor­d­jic, till dans­ka År­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.