SVÅRT TOP­PA SÄ­SONG­EN IN­NAN

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Det var såklart omöj­ligt att upp­re­pa fjol­års­sä­song­ens be­drift, men Uni­ted lyc­ka­des i al­la fall för­sva­ra li­ga­ti­teln, och den här gång­en ha­de man he­la 18 po­äng till­go­do på Ar­se­nal. Uni­ted tog 91 po­äng och gjor­de 97 mål i li­gan och för­lo­ra­de en­dast tre mat­cher. Det­ta trots mål­vakts­pro­blem. Bosnich fick chan­sen men miss­lyc­ka­des. Tai­bi fick chan­sen men miss­lyc­ka­des. Till slut köp­tes Frank­ri­kes världs­mäs­tar­kee­per Bart­hez in. Han gjor­de in­te braksuc­cé, men var än­då myc­ket bätt­re än fö­re­gång­ar­na på po­si­tio­nen. Klub­ben fick kri­tik för att man in­te ställ­de upp i FA-cu­pen ut­an valde att pri­o­ri­te­ra klubb­lags-VM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.