SIR ALEX PSYKKRIG GAV DUBBEL

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Re­vanschlus­tan i klub­ben var stor efter fjol­års­sä­song­en och man skred till ver­ket med fö­re­sat­sen att åter­i­gen ta ”en dubbel” – vil­ket man lyc­ka­des med. Men det satt hårt åt. I mit­ten av ja­nu­a­ri ha­de Newcast­le ett för­språng på tolv po­äng och al­la trod­de att det var kört. Al­la ut­om Alex Fergu­son. Han star­ta­de ett ord­krig med Newcast­les ma­na­ger Ke­vin Ke­e­gan, vil­ket led­de till att Ke­e­gan tap­pa­de kon­trol­len över sin si­tu­a­tion i Newcast­le och att Uni­ted in­te ba­ra kun­de kom­ma i kapp ut­an ock­så pas­se­ra ri­va­len i ta­bel­len. Can­to­na kom till­ba­ka från sin av­stäng­ning och av­gjor­de FA-cup­fi­na­len mot Li­ver­pool.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.