FJÄR­DE KLUBB ATT TA DUBBELN

Lagbibel - - Sidan 1 -

n En suc­cé­sä­song med se­ger i så­väl li­gan som FA-cu­pen – vil­ket in­ne­bar att Man­ches­ter Uni­ted blev den fjär­de klub­ben i histo­ri­en som lyc­ka­des hem­fö­ra ”The Doub­le”. Halv­vägs in i sä­song­en ha­de Uni­ted ett för­språng på sex­ton po­äng till ta­belltvå­an Black­burn, men det krymp­te till slut till åt­ta po­äng. Eric Can­to­na ut­sågs till årets spe­la­re i li­gan och vann in­ter­na skyt­te­li­gan. Roy Ke­a­ne och Paul Ince bil­da­de för det mesta centralt mitt­fält – och ung­do­mar­na Ry­an Giggs och Lee Shar­pe im­po­ne­ra­de stort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.