ÄNT­LI­GEN EN EUROPEISK BUCKLA

Lagbibel - - Sidan 1 -

n En klar upp­ryck­ning med en sjät­te­plats i li­gan, men fram­för allt se­ger i Cup­vin­nar­cu­pen – klub­bens förs­ta eu­ro­pe­is­ka cup­ti­tel på 23 år. I fi­na­len i Rot­ter­dam be­seg­ra­des Bar­ce­lo­na med 2–1 efter två mål av Mark Hug­hes, som klub­ben häm­ta­de hem från just Bar­ce­lo­na. Det var för öv­rigt förs­ta gång­en på fem år som eng­els­ka klub­bar tilläts del­ta i de eu­ro­pe­is­ka cuper­na. Så hårt blev straf­fet efter ka­ta­stro­fen på Hey­sel­sta­di­on. Sä­song­en är ock­så min­nesvärd i ett an­nat av­se­en­de: en 17-årig Ry­an Giggs skrev ett proff­skon­trakt med klub­ben i no­vem­ber 1990 och ex­per­ter­na ta­la­de ly­riskt om en ny Ge­or­ge Best.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.