STORSPEL AV DANSK DYNAMIT

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Här bör­ja­de Fergu­son på all­var att in­se ytt­rar­nas be­ty­del­se. Han slus­sa­de snabbt in Ry­an Giggs i star­tel­van, och på and­ra kan­ten, den hög­ra, be­red­de han plats för rys­sen An­drej Kan­chelskis, som ha­de vär­vats på vå­ren 1991. Ett virv­lan­de an­falls­spel led­de till en andra­plats i li­gan och klub­bens förs­ta se­ger i Li­gacu­pen. I målet stor­spe­la­de nye dansken Peter Schmeichel. Dä­re­mot miss­lyc­ka­des Fergu­son med att värva an­falls­stjär­nan Alan She­a­rer, som i stäl­let be­stäm­de sig för att stan­na i Sout­hamp­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.