20 LEK­SANDS STÖRS­TA ÖGON­BLICK

Leksand - - 20 LEKSANDS STÖRSTA ÖGONBLICK -

SM-gul­den. Åter­tå­gen. Zam­bo­ni-spol­ning­en i folk­dräkt … De klas­sis­ka stun­der­na i Hoc­key­lek­sands 100-åri­ga histo­ria har va­rit många och sto­ra (nå­ja … of­tast i al­la fall). Sport­bla­dets hoc­key­ex­pert MATS WENNERHOLM lis­tar här si­na högst sub­jek­ti­va fa­vo­ri­ter.

Dan Labraa­ten har just gjort det av­gö­ran­de 3–2-må­let i den förs­ta SM-fi­na­len mot Brynäs 1975.

Lek­sand fi­rar ef­ter att ha vun­nit SM-fi­na­len mot Brynäs med 2–1 i mat­cher.

Tom­mi Paakko­lan­vaa­ra och An­ton Karls­son fi­rar Lek­sands kval­se­ger 2016.

Brock Mont­pe­tit har pre­cis gjort 4–3 i för­läng­ning­en av den sjun­de av­gö­ran­de mat­chen mot Mo­do i kva­let upp till SHL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.