Se­rie­se­gern 1997

Leksand - - 20 LEKSANDS STÖRSTA ÖGONBLICK -

Se­nas­te sä­song­en som Lek­sand var ett ab­so­lut topp­lag i SHL och se­nast la­get vann se­ri­en. Det har snart gått

22 år se­dan dess. Men det var dra­ma­ti­ken i se­mi­fi­na­len mot Fär­je­stad som var den verk­li­ga höjd­punk­ten. Det är en av de ab­so­lut bäs­ta slut­spels­se­ri­er jag följt, fylld av dra­ma­tik och med två lag som var näs­tan omöj­li­ga att skil­ja åt. Förs­ta mat­chen är fort­fa­ran­de den längs­ta slut­spels­match som spe­lats i Sve­ri­ge, då den av­gjor­des först

59.16 in i för­läng­ning. Ef­ter näs­tan tre he­la pe­ri­o­der.

Även match fy­ra och fem gick till två hög­dra­ma­tis­ka för­läng­ning­ar och Fär­je­stad kun­de vin­na med 3–2 i mat­cher.

Lek­sands­spe­lar­na jub­lar ef­ter en se­ger un­der hoc­key­sä­song­en 1996/1997.

Per-Rag­nar Berg­kvist i Lek­sands mål får se sig över­listad i SM-se­mi­fi­na­len mot Fär­je­stad 1997.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.