And­ra SM-gul­det 1973

Leksand - - 20 LEKSANDS STÖRSTA ÖGONBLICK -

SM-guld num­mer två kom ef­ter en våld­sam dra­ma­tik, där allt av­gjor­des i sista om­gång­en i mäs­ter­skaps­se­ri­en, dit de fy­ra förs­ta i di­vi­sion 1 söd­ra och nor­ra gick på den ti­den. Lek­sand möt­te är­ke­ri­va­len Brynäs bor­ta och var tvung­na att vin­na för att lu­ra Sö­der­täl­je på SM-gul­det. Och även om Brynäs in­te var in­blan­da­de i guld­stri­den, vil­le de gö­ra allt för att lu­ra lek­sing­ar­na på gul­det. Lek­sand vann ry­sa­ren med 5–4 ef­ter tre mål av Dan Sö­der­ström och två av Mats Åhl­berg i en match som är en klas­si­ker av många. Och de bröt Brynäs svit på tre ra­ka SM-guld.

Dan Sö­der­ström fi­rar SM-gul­det 1973.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.