Lek­sands is­sta­di­on får tak

Leksand - - 20 LEKSANDS STÖRSTA ÖGONBLICK -

Det var 1965 och Lek­sands ut­om­hus­rink blev Da­lar­nas förs­ta in­om­hus­hall. Det var en stor sak på sin tid, med tan­ke på att Jo­han­nes­hovs is­sta­di­on i Stock­holm in­vigts ba­ra tre år ti­di­ga­re och fått sitt förs­ta tak in­för hem­ma-VM 1963. Ro­senlunds­hal­len i Jön­kö­ping var först ut 1958, men då med hu­vud­syf­tet att va­ra en ny mäss­hall med in­byggd konst­fru­sen is­ba­na. Men bland topp­la­gen på den ti­den var Lek­sand le­dan­de i då­ti­dens arenafrå­gor.

Lek­sands is­sta­di­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.