Sig­ge Bröms blir förs­ta världs­mäs­ta­ren

Leksand - - 20 LEKSANDS STÖRSTA ÖGONBLICK -

Det var ett stort ögon­blick när Lek­sand fick sin förs­te världs­mäs­ta­re i is­hoc­key. På den ti­den var spe­lar­na inga hopp­jer­kor och Si­gurd ”Sig­ge” Bröms, var född, upp­växt och fost­rad i Lek­sand. Ett be­vis på vad or­ten kun­de pro­du­ce­ra. Han skul­le föl­jas av fle­ra, men han var den förs­te. Det var ett stolt ögon­blick för he­la byg­den när han spe­la­de hem VM-gul­det 1953. Det förs­ta nå­gon­sin. Det var stort, in­te ba­ra i Lek­sand. Men sär­skilt där.

Över 17 000 såg ute­mat­chen mel­lan Lek­sand och Mo­ra 2011. Fo­to: TT

Svens­ka lands­la­get 1953, Si­gurd Bröms i öv­re ra­den, näst längst till hö­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.