... DEN EKO­NO­MIS­KA UT­VECK­LING­EN I SHL OCH LEK­SAND

Leksand - - LEKSANDSLE­GENDAREN JONAS BERGQVIST OM ... -

■ ”Jag kom­mer ihåg förs­ta gång­en jag läs­te om det, det var 1981 i den ti­dens Sport­bla­det, och ar­ti­keln hand­la­de om att nu är snart sista spi­ken isla­gen, nu kan in­te Lek­sand föl­ja med i den eko­no­mis­ka ut­veck­ling­en läng­re. Det var 1981, och då om­sat­te vi 1,5 mil­jo­ner kro­nor. När jag slu­ta­de som klubb­di­rek­tör 2006 om­sat­te vi

100 mil­jo­ner kro­nor och ha­de två ny­bygg­da are­nor.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.