72 BENGT ”FIS­KEN” OHL­SON

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 10 mars 1943. Bor i dag: Lek­sand. Po­si­tion: Trä­na­re. Sä­song­er i Lek­sand: 9 (1970–1977, 1986–1987, 1990–1991). Öv­ri­ga klub­bar: Hä­rads­byg­den (1962–1964, 1966–1968), Falun (1968–1970). SM-guld med Lek­sand:

1973, 1974, 1975. Lands­kam­per: 0. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: VM-sil­ver 1981.

■ Fisk­hand­la­rens son är fost­rad i Lek­sand men som spe­la­re var han en me­del­måt­ta. Det var som trä­na­re han gjor­de sig ett namn. Bengt ”Fis­ken” Ohl­son in­led­de sin le­dar­gär­ning som ju­ni­or­coach i Falun, fun­ge­ra­de som as­si­stent till ”Pä­ra” Karl­ström när Lek­sand ra­da­de upp tre ra­ka SM-guld och tog över hu­vud­an­sva­ret 1976. Året där­på in­led­de han sin lands­lags­kar­riär, som tog ho­nom från Sve­ri­ge till Schweiz och Nor­ge. ”Fis­ken” blot­ta­de sitt blå­vi­ta hjär­ta när han två gång­er hop­pa­de in och hjälp­te en klubb i sports­lig kris. Sä­song­en 1986–1987 er­sat­te han Hans Jax och 1991 tog han över la­get ef­ter spar­ka­de Chris­ter Abris. Vid bå­da till­fäl­le­na lyc­ka­des Lek­sand hål­la sig kvar i elit­se­ri­en.

Bengt Ohl­son som svensk för­bunds­kap­ten 1988.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.