68 MAT­TI­AS TIMANDER

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 16 april 1974. Bor i dag: Örnsköldsv­ik. Po­si­tion: Back. Sä­song­er i Lek­sand: 2 (2011–2013). Öv­ri­ga klub­bar: Mo­do (1992–1996), Boston Bru­ins (1996–

2000), Co­lum­bus Blue Jac­kets (2000–2002), New York Is­lan­ders (2002–2004), Phi­la­del­p­hia Fly­ers (2004), Mo­do (2004–2011). SM-guld med Lek­sand: –. Lands­kam­per: 34. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: VM-guld 2006.

■ Få, om nå­gon spe­la­re som har spe­lat för klub­ben i en­dast två sä­song­er har gjort ett li­ka starkt in­tryck som full­blods­proff­set Mat­ti­as Timander. Den för­re NHL-spe­la­ren kon­tak­ta­de själv Tom­my Sa­lo, fö­re det­ta lag­kam­rat i Mo­do som vid tid­punk­ten var sport­chef i Lek­sand, och er­bjöd si­na tjäns­ter. Hans fas­ter, Kerstin, är dess­utom gift med då­va­ran­de ord­fö­ran­den Ber­til Da­ni­els, vil­ket gjor­de klubb­va­let än mer lo­giskt. Timander fick som han vil­le och skrev på ett tvåårs­kon­trakt som 35-åring. Världs­mäs­t­ar­bac­ken gjor­de in­te en då­lig match och hjälp­te klub­ben att åter­ta en plats i SHL. Då, när upp­dra­get var slut­fört, tac­ka­de publikfa­vo­ri­ten för sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.