73 KJELL SAMU­ELS­SON

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 18 ok­to­ber 1958. Bor i dag: West Ches­ter. Po­si­tion: Back. Sä­song­er i Lek­sand: 2 (1983–1985). Öv­ri­ga klub­bar: Tings­ryd (1976–1983), New York Rang­ers (1985–1987), Phi­la­del­p­hia Fly­ers (1987–1992, 1995–1997), Pitts­burgh Pen­gu­ins (1992–1995), Tam­pa Bay Light­ning (1998–1999), Feld­kirch (1999). SM-guld med Lek­sand: –. Lands­kam­per: 40. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: VM-guld 1991.

■ Det ul­ti­ma­ta be­vi­set på att även den som skyn­dar lång­samt kan nå långt. Kjell Samu­els­son skul­le fyl­la 25 år när han vär­va­des från mo­der­klub­ben Tings­ryd till Lek­sand, där han gjor­de elit­se­ri­e­de­but 1983. Back­bjäs­sen tog för sig på ett im­po­ne­ran­de sätt och skrev ef­ter två år i Da­lar­na på sitt förs­ta NHL-kon­trakt, med New York Rang­ers. Han be­höll hu­set i Lek­sand ef­tersom han en dag tänk­te åter­vän­da till klub­ben, men det blev ald­rig nå­gon come­back. ”Big Kjell” var för­lo­rad för all fram­tid och spe­la­de sin 936:e och sista NHL-match som 41–åring 1999. De se­nas­te åren har han fun­ge­rat som spe­lar­ut­veck­la­re i Phi­la­del­p­hia Fly­ers men han kal­lar fort­fa­ran­de Lek­sand hem­ma och det är där han till­bring­ar som­rar­na.

Kjell Samu­els­son i Lek­sand­s­trö­jan 1985.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.