60 OL­LE ÖST

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 26 mars 1942. Bor i dag: Lek­sand. Po­si­tion: Forward/sport­chef. Sä­song­er i Lek­sand: 16 (1960–

1967, 1992–2000). Öv­ri­ga klub­bar: Fär­je­stad (1967–

1971, 1973–1977, 1980–1987), Köln (1977–1978), Ber­lin (1978–1980, 1987–1990, 2001–2002), Mann­heim (1990–1991), Han­no­ver (2000–2001), In­gol­stadt (2002–2003), Strau­bing (2005–2006), Zel­tweg (2009–2010). SM-guld med Lek­sand: –. Lands­kam­per: –. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: –.

■ Sven-Olof, som han egent­li­gen he­ter, fost­ra­des i Lek­sand och de­bu­te­ra­de i A-la­get re­dan som 17-åring. Ha­de spe­lat med Nis­se Nils­son och va­rit lag­kap­ten när han 1967 val­de att fort­sät­ta kar­riä­ren i Karl­stad. Trots att han var en klas­spe­la­re är Ol­le mest känd för sin gär­ning som le­da­re. Han in­led­de tränar­kar­riä­ren i Fär­je­stad och åter­vän­de 1991 till Lek­sand för att as­si­ste­ra Staf­fan Thols­son och Dan Sö­der­ström. 1992–2000 fun­ge­ra­de han som sport­chef. Han var en triv­sel­hö­ja­re och skick­lig lag­byg­ga­re, vil­ket un­der­stryks av det fak­tum att Lek­sand vann grundse­ri­en bå­de 1994 och 1997. Ol­le Öst val­des in i sty­rel­sen 2011 men läm­na­de sitt upp­drag två år se­na­re. Han har även va­rit verk­sam i Tyskland och fun­ge­rat som ge­ne­ral ma­na­ger i Tre Kro­nor. So­nen Andre­as, 43, spe­la­de sä­song­en 1994–

1995 tre SHL-mat­cher för Lek­sand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.