59 OL­LE SJÖGREN

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 19 ja­nu­a­ri 1943. Bor i dag: Lek­sand. Po­si­tion: Forward. Sä­song­er i Lek­sand: 14 (1958–1972). Öv­ri­ga klub­bar: Kvarnsve­den (1972–1974). SM-guld med Lek­sand: 1969. Lands­kam­per: 10. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: –.

■ När för­bunds­ba­sen Hel­ge Berglund 1959 sett Djur­går­den be­seg­ra Lek­sand på Sil­jan­sval­len och de­la­de ut sil­ver­me­dal­jer­na till Åke Las­sas och kom­pa­ni satt en 16-åring på läk­ta­ren med av­und i blic­ken. Ol­le Sjögren, byg­dens son, ha­de re­dan de­bu­te­rat för A-la­get men fick ing­en spel­tid när det verk­li­gen gäll­de. Det var en klen tröst då, men fram­ti­den skul­le vi­sa att han ha­de myc­ket ogjort som hoc­key­spe­la­re. Ma­pa, som han kal­las, spe­la­de för Lek­sand i 14 sä­song­er och skra­pa­de ihop 191 po­äng på 229 mat­cher. Hans stu­bin var be­tyd­ligt kor­ta­re än me­rit­lis­tan. ”Ma­pas” match i mat­chen mot Mo­ras Mats ”Tup­pen” Lönn drog all­tid ex­tra publik och vid ett till­fäl­le rök han ihop med lag­kam­ra­ten Des Mo­ro­ney så att po­li­ser fick ru­sa till bå­set och sä­ra på slags­käm­par­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.