51 ERK­KI LAI­NE

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 13 sep­tem­ber 1957. Död: 22 au­gusti 2009. Po­si­tion: Väns­ter­for­ward. Sä­song­er i Lek­sand: 4 (1978–1982). Öv­ri­ga klub­bar: Lah­den Rei­pas (1974–1975), Ki­ek­ko­rei­pas (1975–1978, 1982–1984), Fär­je­stad (1984–

1988), Ber­lin Ca­pi­tals (1988–1989), Da­vos (1989–1990), Rei­pas (1990–1995). SM-guld med Lek­sand: –. Lands­kam­per: 13. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: OS-sil­ver 1988.

■ Få im­por­ter har vi­sat sam­ma ef­fek­ti­vi­tet som den sto­re lil­le for­war­den från Lat­his. Slog föl­je med Ka­ri Elo­ran­ta och läm­na­de Ki­ek­ko­rei­pas till för­mån för Lek­sand 1978. Un­der si­na fy­ra sä­song­er i Da­lar­na sva­ra­de Lai­ne för 95 mål på 134 grundse­ri­e­mat­cher. Sä­song­en

1980–1981 gjor­de han 30 grundse­ri­e­mål och vann SHL:s skyt­te­li­ga, Hy­vää. Värl­den är li­ten ibland, men han väx­te upp i sam­ma hus som Jar­mo Mä­ki­ta­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.