45 BENGT LUNDHOLM

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 4 au­gusti 1955. Bor i dag: Stock­holm. Po­si­tion: Väns­ter­for­ward. Sä­song­er i Lek­sand: 4 (1973–1977). Öv­ri­ga klub­bar: Falun (1971–1973), AIK (1977–1981,

1986–1987), Winni­peg Jets (1981–1986). SM-guld med Lek­sand: 1975. Lands­kam­per: 90. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: VM-sil­ver 1977, VM-brons 1976, 1979, OS-brons

1980.

■ Ele­gan­ten från Falun loc­ka­des till Lek­sand av sin dub­belar­be­tan­de gym­nas­tik­lä­ra­re, Bengt ”Fis­ken” Ohl­son. Lek­sand­strä­na­ren trod­de sten­hårt på 18-åri­ge Lundholm och gav ho­nom chan­sen i nio mat­cher un­der guld­sä­song­en 1973–1974. Han fick än­nu mer spel­tid och an­svar när Lek­sand för­sva­ra­de ti­teln året där­på. Lundholm tac­ka­de för för­tro­en­det, sva­ra­de för el­va mål på 18 mat­cher och vi­sa­de att han kun­de le­da klub­ben in i fram­ti­den. Det blev in­te så. 1977, ef­ter fy­ra sä­song­er och 94 po­äng, val­de den skrid­sko­skick­li­ge fart­s­pe­la­ren att föl­ja med sin flick­vän till Stock­holm, vil­ket led­de till spel i AIK. Där­ef­ter bar det av till Winni­peg, där Bengt Lundholm bil­da­de en hel­svensk ked­ja med Tho­mas Steen och Wil­ly Lind­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.