47 KJELL BRUS

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 20 sep­tem­ber 1950. Bor i dag: Lek­sand. Po­si­tion: Cen­ter. Sä­song­er i Lek­sand: 12 (1967–1979). Öv­ri­ga klub­bar: Bo­do (1964–1966), Rom­me­hed (1979–

1981), Falun (1981-1984), Malung (1985–1988), Ore (1988–

1992). SM-guld med Lek­sand: 1969, 1973, 1975. Lands­kam­per: 12. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: –.

■ Fost­rad i Bor­länge-klub­ben Bo­do, en cy­kel­klubb som er­bjöd is­hoc­key för att re­kry­te­ra ung­do­mar till cy­kelspor­ten. Kjell spe­la­de till sig en plats i Da­lar­nas TV-puck­lag och blev in­tres­sant för Lek­sand, dit han gick som 15-åring. Rygg­pro­blem hind­ra­de ho­nom från att spe­la guld­sä­song­en 1973–1974 men den avi­ge tek­ni­kern var en nyc­kel­fi­gur i de tre and­ra guld­upp­la­gor­na. Kjell Brus gjor­de to­talt 172 mål un­der si­na år i Lek­sand. Var ba­ra 28 år när han be­stäm­de sig för att ge upp elit­hoc­keyn, men det be­ty­der in­te att han slu­ta­de spe­la. Kjell fort­sat­te i läg­re di­vi­sio­ner och spe­la­de sin sista match som 42-åring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.