44 ÖRJAN LIND­MARK

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 22 april 1967. Bor i dag: Lek­sand. Po­si­tion: Back. Sä­song­er i Lek­sand: 15 (1984–1997, 2004–2006). Öv­ri­ga klub­bar: Kas­sel (1997–2004), Oden­se (2006–2007, 2008–2011), Stjer­nen (2007–2008), Bor­länge (2008). SM-guld med Lek­sand: –. Lands­kam­per: 10. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: –. ■ Trotjänare som spe­la­de to­talt 509 mat­cher för Lek­sand, vil­ket pla­ce­rar ho­nom på sjät­te plats i ma­ra­ton­li­gan. Den de­fen­si­ve bac­ken ingick i sil­ver­la­get 1989 och fick pro­va på spel i Tre Kro­nor och ut­om­lands. Hann med sju sä­song­er i Kas­sel och av­slu­ta­de kar­riä­ren i Oden­se, men åter­vän­de se­dan till Lek­sand för att job­ba som trä­na­re. Har nu åter­vänt till Mo­ra, där han är as­si­ste­ran­de trä­na­re.

Fo­to: BILDBYRÅN, AF­TON­BLA­DET AR­KIV, HASSE CARLBAUM, BO ÖSTLUND, BENGT MAG­NUS­SON, STIG-GÖ­RAN NILS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.