40 TO­MAS NORD

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: Jul 18, 1958. Bor i dag: Lek­sand. Po­si­tion: Back. Sä­song­er i Lek­sand: 13 (1976–1983, 1985–1991). Öv­ri­ga klub­bar: Bo­ro/Lands­bro (1973–1975), AIK (1983–1985), Vans­bro (1996–1997), Hä­rads­byg­den (2005–2007). SM-guld med Lek­sand: –. Lands­kam­per: 2. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: –.

■ Un­der­barn från My­resjö som in­led­de kar­riä­ren i Bo­ro i när­lig­gan­de Lands­bro. Den spel­skick­li­ge för­sva­ra­ren gjor­de A-lags­de­but som 14-åring, ut­sågs till bäs­te back i TV-puc­ken, var själv­skri­ven i pojklands­la­get och flyt­ta­de till Lek­sand 1975. Även Frölun­da vi­sa­de in­tres­se för den då 17-åri­ge su­per­ta­lang­en, som val­de Lek­sand ef­tersom han ha­de släk­ting­ar i när­lig­gan­de Gar­pen­berg. To­mas ut­veck­la­des till en nyc­kel­spe­la­re och sva­ra­de 1982–1983 för 27 po­äng på 29 mat­cher. Un­der sam­ma sä­song spe­la­de han en oför­glöm­lig hem­ma­match mot Brynäs, då han gjor­de in­te mind­re än fy­ra mål. Som back, allt­så. Trots suc­cén er­bjöds han ing­et nytt kon­trakt och ham­na­de i AIK, som han om­gå­en­de hjälp­te till SM-guld ge­nom att gö­ra det vik­ti­ga

2–1-må­let i den av­gö­ran­de SM-fi­na­len mot Djur­går­den. 1985 var han väl­kom­men till­ba­ka till Lek­sand, där han av­slu­ta­de elit­kar­riä­ren. To­mas sö­ner, Jo­nas och An­ders, har spe­lat ju­ni­or­hoc­key för klub­ben. Han är mor­bror till en in­te helt okänd NHL-spe­la­re vid namn Erik Karls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.