33 PER-OLOF CARLS­SON

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 21 mars 1959. Bor i dag: Lek­sand. Po­si­tion: Forward. Sä­song­er i Lek­sand: 14 (1981–1993). Öv­ri­ga klub­bar: Ryda­holm (1973–1975), Tro­ja (1976–1981). SM-guld med Lek­sand: –. Lands­kam­per: 7. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: –.

■ 1981 tog Lennart Åhl­berg, Mats bror, över som trä­na­re i Lek­sand.

Han häm­ta­des från Tro­ja och tog med sig en av spe­lar­na där­i­från. PerOlof Carls­son ha­de ju sva­rat för 55 po­äng på 34 mat­cher i di­vi­sion 1 och bor­de hål­la för spel i elit­se­ri­en. Om han gjor­de. Peo gjor­de mål i de­bu­ten mot Brynäs och väx­te till en lands­lags­man i Jo­nas Ber­gqvists säll­skap. ”Ryda­hol­marn” mis­sa­de en stor del av sä­song­en 1985-1986 då han fick en puck i ögat, men den lo­ja­le lag­spe­la­ren trot­sa­de dub­bel­se­en­det, kom till­ba­ka och ingick i det stjärnspäc­ka­de lag som tog sig till SM-fi­nal

1989.

Per-Olof Carls­son 1985. Fo­to: TO­MAS BERG­MAN, PE­TER KJELLERÅS, THO­MAS JO­HANS­SON, BILDBYRÅ, STAF­FAN BJÖR­KLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.