27 RO­GER LIN­DQVIST

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 17 au­gusti 1944. Bor i dag: Lek­sand. Po­si­tion: Forward. Sä­song­er i Lek­sand: 8 (1967–1975). Öv­ri­ga klub­bar: Karl­bo IK (1958–1960), Avesta (1961–1967,

1975–1976). SM-guld med Lek­sand: 1969, 1973, 1974,

1975. Lands­kam­per: –. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: –.

■ Fick ald­rig chan­sen i Tre Kro­nor men in­om Lek­sand är det ing­en som ifrå­ga­sät­ter hans stor­het. Häm­ta­des från Avesta 1967 och är en av to­talt sex spe­la­re som har vun­nit fy­ra SM-guld med klub­ben. Un­der si­na åt­ta sä­song­er i Lek­sand lyc­ka­des han po­äng­mäs­sigt bäst 1970–1971, då han sva­ra­de för 13 mål och fem as­sist. ”So­tarn” var en le­dar­fi­gur som in­te ovän­tat blev trä­na­re ef­ter kar­riä­ren. Han har coachat Lek­sand och blev 1990 norsk mäs­ta­re med Furu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.