31 GÖS­TA MÅR­TAS

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 27 mars 1912. Död: 24 sep­tem­ber 2010. Po­si­tion: Ord­fö­ran­de. Sä­song­er i Lek­sand: 47 (1935–

1982). Öv­ri­ga klub­bar: –. SM-guld med Lek­sand:

1969, 1973, 1974, 1975. Lands­kam­per: –. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: –.

■ Förs­ta träf­fen för den som bild­goog­lar ”Lek­sand” och ”klubb­hjär­ta” är en bild på Jo­han Eneqvist. Ing­et ont om ho­nom, men det ha­de va­rit mer lo­giskt om bil­den fö­re­ställt Gös­ta Mår­tas. Det är lätt att glöm­ma då­ti­dens ide­ellt ar­be­tan­de hjäl­tar men man­nen i frå­ga satt i Lek­sand sty­rel­se i 47 år, varav 39 som ord­fö­ran­de. Re­spekt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.