17 HANS JAX

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 6 mars 1948. Bor i dag: Vikar­byn. Po­si­tion: Forward. Sä­song­er i Lek­sand: 11 (1967–1977, 1979–1980). Öv­ri­ga klub­bar: Vikar­byn (1962–1966), Björklö­ven (1977–1979), Rom­me­hed (1980–1981), Li­din­gö (1981–1982). SM-guld med Lek­sand: 1969, 1973, 1974, 1975. Lands­kam­per: 51. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: VM-sil­ver 1977, VM-brons 1975, 1976.

■ Ha­de upp­vis­ning mot Lek­sand som ju­ni­or, vil­ket blev ett slags tju­ren Fer­dinand-upp­le­vel­se för Ru­ne Ma­ses. Ho­nom ska vi ha, skrek Lek­sand­strä­na­ren, och myc­ket rik­tigt blev det så. ”Jac­ken” an­vän­de klub­ban som ett slags troll­spö och blev en stor publikfa­vo­rit i Lek­sand. Han var högst del­ak­tig i de fy­ra SM-gul­den och sva­ra­de för to­talt 178 mål un­der si­na år i klub­ben. Den gyl­le­ne sä­song­en 1974–1975 gjor­de han

28 mål, to­talt 51 po­äng, på 30 mat­cher och han vi­sa­de sam­ma ef­fek­ti­vi­tet två år se­na­re. 1986 åter­vän­de han till Lek­sand som as­si­ste­ran­de trä­na­re till Carl-Gustaf Alan­der, men Jax fick spar­ken och er­sat­tes av Bengt ”Fis­ken” Ohl­son. Det blev slu­tet på hans tränar­kar­riär, som in­led­des i Ty­ringe och Falun.

Hans Jax var med och vann Lek­sands samt­li­ga fy­ra SM-guld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.