16 THO­MAS FORSLUND

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 24 no­vem­ber 1968. Bor i dag: Bor­länge. Po­si­tion: Väns­ter­for­ward. Sä­song­er i Lek­sand: 12 (1986–1991,

1993–1996, 2001–2003. Öv­ri­ga klub­bar: HC Do­bel (1984–1986), Cal­ga­ry Fla­mes/Salt La­ke Gol­den Eag­les (1991–1993), Köln (1996–2001), Bor­länge (2003–2004). SM-guld med Lek­sand: –. Lands­kam­per: 112. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: VM-brons 1994.

■ En i ra­den av klassvärv­ning­ar från Bor­länge. An­slöt 1986 ef­ter på­tryck­ning­ar från Bengt ”Fis­ken” Ohl­son, som var hans för­bunds­kap­ten i ju­ni­or­lands­la­get. Spe­la­de ihop med Dan Labraa­ten, som hjälp­te ho­nom att växa till lands­lags­man och bli­van­de NHL-proffs. Fick 1991 chan­sen i Cal­ga­ry, men drab­ba­des av en kors­bands­ska­da och var snart till­ba­ka vid Sil­jans strand. Klubb­hjär­tat fick ho­nom även att åter­vän­da ef­ter proff­så­ren i Tyskland, då han hjälp­te Lek­sand till­ba­ka till SHL. Po­äng­mäs­sigt sva­ra­de han för sin bäs­ta sä­song 1994–1995. Forslund gjor­de då 24 mål i grundse­ri­en, varav sex i en min­nesvärd match mot Rög­le. Blev oer­hört po­pu­lär bland sup­port­rar­na och är en av tre spe­la­re som ut­setts till he­ders­med­lem i Lek­sand Superstars. ”The Wild Thing” har fun­ge­rat som as­si­ste­ran­de trä­na­re i Bor­länge och Lek­sand och coachar nu Bor­läng­es U16-lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.