12 JENS NI­EL­SEN

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 23 ok­to­ber 1969. Bor i dag: Gräv. Po­si­tion: Hö­ger­for­ward. Sä­song­er i Lek­sand: 15 (1987–1993, 1996–2004). Öv­ri­ga klub­bar: Her­lev (1984–1987), Väs­terås (1993–1994), Rög­le (1994–1996), Thur­gau (2004–2005), Ål­borg (2005–

2008), Bor­länge (2008), Olim­pi­ja Ljubl­ja­na (2009), IFK Ore (2009), Hä­rads­byg­den (2010–2015). Lands­kam­per: 207. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: –.

■ En av Dan­marks förs­ta sto­ra stjär­nor. Gjor­de som 15-åring hat­t­rick i A-lags­de­bu­ten för Her­lev och mar­ke­ra­de att han mås­te ut­om­lands för att ut­veck­las. Kom till Lek­sand som 16-åring för att gå på hoc­key­gym­na­si­et och ut­veck­la­des till en klub­bi­kon. Ingick i sil­ver­la­get 1989 och sva­ra­de sä­song­en 2001–2002 för osan­no­li­ka 81 po­äng, varav 54 as­sist, när Lek­sand tog sig till­ba­ka till SHL. Ni­el­sen till­hör­de Lek­sand i 15 sä­song­er och spe­la­de to­talt 662 mat­cher, ett an­tal som ba­ra Niklas Eriks­son och Mag­nus Svens­son kan mat­cha. Han ha­de gär­na spe­lat än­nu fler men tving­a­des 2004 bort från klub­ben. Su­per­dansken in­led­de tränar­kar­riä­ren i Hä­rads­byg­den men har de se­nas­te åren job­bat in­om Lek­sand. Att Leif Carls­son fick spar­ken och er­sat­tes med Ro­ger Me­lin på­ver­ka­de in­te hans roll som as­si­stent.

Jens Ni­el­sen fi­rar ett mål mot Djur­går­den 1998.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.