15 MI­KAEL KARLBERG

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 9 maj 1971. Bor i dag: Lek­sand. Po­si­tion: Cen­ter. Sä­song­er i Lek­sand: 12 (1995–2003, 2006–2009). Öv­ri­ga klub­bar: West­man­nia-Kö­ping (1990–1991), Väs­terås IK (1991–1993), Björklö­ven (1993–1995), Fri­bourg-Got­téron (2004–2005), ZSC Lions (2005–2006), Lud­vi­ka (2009–2010). SM-guld med Lek­sand: –. Lands­kam­per: 9. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: –.

■ Po­äng­ma­ski­nen från Su­ra­ham­mar ha­de spe­lat SHL­hoc­key för Väs­terås och Björklö­ven när han 1995 vär­va­des till Lek­sand. Han ha­de hun­nit fyl­la 24 år men skul­le, trots två vän­dor till Schweiz, hin­na med tolv sä­song­er i klub­ben. Var högst del­ak­tig i åter­tå­gen 2002, då han sva­ra­de för in­te mind­re än 81 po­äng, och 2005, då han bröt kon­trak­tet med Fri­bourg för att hjäl­pa klub­ben i sitt hjär­ta. ”Chal­le” var egent­li­gen för bra för all­svens­kan vil­ket han un­der­strök sä­song­en 2002–2003, då han vann po­äng­li­gan i SHL. Be­höll mål­sin­net in i det sista och sva­ra­de för 19 po­äng på fem mat­cher när han gjor­de ett gäst­spel i Lud­vi­ka. Åter­vän­de till Lek­sand som le­da­re 2012. Han har job­bat som ta­lang­ut­veck­la­re, pro­vat på job­bet som sport­chef och le­der nu U20-la­get Näs­ta ge­ne­ra­tion Karlberg, 19-åri­ge Mar­cus, hjälp­te Lek­sand till­ba­ka till SHL i vå­ras men är nu ut­lå­nad till AIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.